Us fem avinent informació sobre Ajuts/Subvencions per a la pràctica de activitats esportives en horari extraescolar que pot resultar del vostre interès:

 1. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports ha convocat unes “Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar” per aquest proper curs escolar 2015-16
 1. La U.E. CLARET-Bàsquet ha seguit els tràmits pertinents per tal de poder obtenir la consideració d’Entitat Homologada per l’Institut Barcelona Esports.
 1. Els requisits establerts per tal d’optar a les subvencions indicades són:

-      Tenir entre 6 i 17 anys (nascuts entre 1/1/1998 i 31/12/2009) i estar preinscrits en un activitat esportiva organitzada per una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esport, en aquest cas la U.E.CLARET-Bàsquet.

-      Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible per membre d’unitat familiar igual o inferior a 12.000.-€ anuals.

-      Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

 1. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD:
 • Termini de presentació sol·licituds: 5 a 28 de setembre de 2015
 • Lloc de presentació de la sol·licituds: Oficines d’Atenció al Ciutadà de de l’Ajuntament de Barcelona (p.ex. Gràcia: Pl. Vila de Gràcia, 2)
 • Documentació a presentar:
  1. Formulari de Sol·licitud (s’adjunta model) degudament emplenat (Atenció caldrà la firma i segell de UECLARET-Bàsquet en l’apartat 3)
  2. Documentació complementària requerida en l’annex al Formulari de Sol·licitud.
 • Posteriorment l’Ajuntament emetrà resolució aprovant les peticions que compleixin els requisits.
 • Import subvenció: La subvenció de l’activitat serà del 90%, 60% o 30%, de les quotes anuals en funció de la renda personal disponible per unitat familiar i segons el barem establert a les bases de la Convocatòria. L’import de subvenció màxim no podrà ser superior a 324.-€
 1. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ:

Un cop aprovades les llistes de beneficiaris, les subvencions es pagaran, en el seu cas, directament per l’Ajuntament de Barcelona a l’entitat homologada (U.E.CLARET-Bàsquet).

A les persones beneficiàries de les subvencions se’ls hi descomptarà de la quota mensual la part ingressada pel Club per aquest concepte via Ajuntament de Barcelona.

 

 1. DOCUMENTS ADJUNTS:
 • Model de “Sol·licitud de subvenció a infants i adolescents entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar”. L’original a disposició dels interessats en el propi Club.

 

 1. INFORMACIÓ ADDICIONAL:

 

Restem a la vostre disposició per a qualsevol dubte o informació addicional. Ens podeu contactar a: comunicacio@basquetclaret.com